آهنگ کنیز احمد

       احمد مغویی کنیز احمد

احمد مغویی کنیز احمد

  احمد مغویی کنیز احمد
مدة الفيديو: 4:18

احمد مغویی کنیز احمد احمد مغویی کنیز احمد احمد مغویی کنیز احمد

احمد مغویی کنیز احمد

احمد مغویی کنیز احمد
احمد مغویی کنیز احمد
بندری شاد  احمد مغویی  ریمیکس بندری

بندری شاد احمد مغویی ریمیکس بندری

 بندری شاد احمد مغویی ریمیکس بندری
مدة الفيديو: 18:40

بندری شاد احمد مغویی ریمیکس بندری بندری شاد احمد مغویی ریمیکس بندری بندری شاد احمد مغویی ریمیکس بندری

بندری شاد احمد مغویی ریمیکس بندری

بندری شاد احمد مغویی ریمیکس بندری
بندری شاد احمد مغویی ریمیکس بندری
بستکی  آهنگ عروسی بستکی  احمد مغویی

بستکی آهنگ عروسی بستکی احمد مغویی

 بستکی آهنگ عروسی بستکی احمد مغویی
مدة الفيديو: 25:08

بستکی آهنگ عروسی بستکی احمد مغویی بستکی آهنگ عروسی بستکی احمد مغویی بستکی آهنگ عروسی بستکی احمد مغویی

بستکی آهنگ عروسی بستکی احمد مغویی

بستکی آهنگ عروسی بستکی احمد مغویی
بستکی آهنگ عروسی بستکی احمد مغویی
              خالو قنبر مش احمد

خالو قنبر مش احمد

  خالو قنبر مش احمد
مدة الفيديو: 4:31

خالو قنبر مش احمد خالو قنبر مش احمد خالو قنبر مش احمد

خالو قنبر مش احمد

خالو قنبر مش احمد
خالو قنبر مش احمد
             آلبوم کردی اشک از شمال احمد

آلبوم کردی اشک از شمال احمد

  آلبوم کردی اشک از شمال احمد
مدة الفيديو: 5:25

آلبوم کردی اشک از شمال احمد آلبوم کردی اشک از شمال احمد آلبوم کردی اشک از شمال احمد

آلبوم کردی اشک از شمال احمد

آلبوم کردی اشک از شمال احمد
آلبوم کردی اشک از شمال احمد
احمد مغویی  بز و بزغاله  بندری

احمد مغویی بز و بزغاله بندری

 احمد مغویی بز و بزغاله بندری
مدة الفيديو: 5:45

احمد مغویی بز و بزغاله بندری احمد مغویی بز و بزغاله بندری احمد مغویی بز و بزغاله بندری

احمد مغویی بز و بزغاله بندری

احمد مغویی بز و بزغاله بندری
احمد مغویی بز و بزغاله بندری
آهنگ بندری شاد ممد عیدلی با خالو قنبر و دختران گروه کیدی

آهنگ بندری شاد ممد عیدلی با خالو قنبر و دختران گروه کیدی

 آهنگ بندری شاد ممد عیدلی با خالو قنبر و دختران گروه کیدی
مدة الفيديو: 6:58

آهنگ بندری شاد ممد عیدلی با خالو قنبر و دختران گروه کیدی آهنگ بندری شاد ممد عیدلی با خالو قنبر و دختران گروه کیدی آهنگ بندری شاد ممد عیدلی با خالو قنبر و دختران گروه کیدی

آهنگ بندری شاد ممد عیدلی با خالو قنبر و دختران گروه کیدی

آهنگ بندری شاد ممد عیدلی با خالو قنبر و دختران گروه کیدی
آهنگ بندری شاد ممد عیدلی با خالو قنبر و دختران گروه کیدی
               آلبوم کردی اشک از شمال احمد

آلبوم کردی اشک از شمال احمد

  آلبوم کردی اشک از شمال احمد
مدة الفيديو: 3:53

آلبوم کردی اشک از شمال احمد آلبوم کردی اشک از شمال احمد آلبوم کردی اشک از شمال احمد

آلبوم کردی اشک از شمال احمد

آلبوم کردی اشک از شمال احمد
آلبوم کردی اشک از شمال احمد
             بهترین آهنگهای احمد ظاهر

بهترین آهنگهای احمد ظاهر

  بهترین آهنگهای احمد ظاهر
مدة الفيديو: 1:11:08

بهترین آهنگهای احمد ظاهر بهترین آهنگهای احمد ظاهر بهترین آهنگهای احمد ظاهر

بهترین آهنگهای احمد ظاهر

بهترین آهنگهای احمد ظاهر
بهترین آهنگهای احمد ظاهر
كنيزو حلاوة جلكسي

كنيزو حلاوة جلكسي

 كنيزو حلاوة جلكسي
مدة الفيديو: 8:09

كنيزو حلاوة جلكسي كنيزو حلاوة جلكسي كنيزو حلاوة جلكسي

كنيزو حلاوة جلكسي

كنيزو حلاوة جلكسي
كنيزو حلاوة جلكسي
بستکی شاد احمد مغویی بندر

بستکی شاد احمد مغویی بندر

 بستکی شاد احمد مغویی بندر
مدة الفيديو: 18:14

بستکی شاد احمد مغویی بندر بستکی شاد احمد مغویی بندر بستکی شاد احمد مغویی بندر

بستکی شاد احمد مغویی بندر

بستکی شاد احمد مغویی بندر
بستکی شاد احمد مغویی بندر
             سندی  دختر آبادانی

سندی دختر آبادانی

  سندی دختر آبادانی
مدة الفيديو: 7:15

سندی دختر آبادانی سندی دختر آبادانی سندی دختر آبادانی

سندی دختر آبادانی

سندی دختر آبادانی
سندی دختر آبادانی
احمد ظاهر آهنگ او ب  انو بانو جان ا او شهر بان و ج انا

احمد ظاهر آهنگ او ب انو بانو جان ا او شهر بان و ج انا

 احمد ظاهر آهنگ او ب انو بانو جان ا او شهر بان و ج انا
مدة الفيديو: 5:22

احمد ظاهر آهنگ او ب انو بانو جان ا او شهر بان و ج انا احمد ظاهر آهنگ او ب انو بانو جان ا او شهر بان و ج انا احمد ظاهر آهنگ او ب انو بانو جان ا او شهر بان و ج انا

احمد ظاهر آهنگ او ب انو بانو جان ا او شهر بان و ج انا

احمد ظاهر آهنگ او ب انو بانو جان ا او شهر بان و ج انا
احمد ظاهر آهنگ او ب انو بانو جان ا او شهر بان و ج انا
سری کهمردو سیغانه زده سیل جدیدترین آهنگ شرین گلچین محلی از زبان شرین سید میرزا بامیانی بشنوید

سری کهمردو سیغانه زده سیل جدیدترین آهنگ شرین گلچین محلی از زبان شرین سید میرزا بامیانی بشنوید

 سری کهمردو سیغانه زده سیل جدیدترین آهنگ شرین گلچین محلی از زبان شرین سید میرزا بامیانی بشنوید
مدة الفيديو: 5:41

سری کهمردو سیغانه زده سیل جدیدترین آهنگ شرین گلچین محلی از زبان شرین سید میرزا بامیانی بشنوید سری کهمردو سیغانه زده سیل جدیدترین آهنگ شرین گلچین محلی از زبان شرین سید میرزا بامیانی بشنوید سری کهمردو سیغانه زده سیل جدیدترین آهنگ شرین گلچین محلی از زبان شرین سید میرزا بامیانی بشنوید

سری کهمردو سیغانه زده سیل جدیدترین آهنگ شرین گلچین محلی از زبان شرین سید میرزا بامیانی بشنوید

سری کهمردو سیغانه زده سیل جدیدترین آهنگ شرین گلچین محلی از زبان شرین سید میرزا بامیانی بشنوید
سری کهمردو سیغانه زده سیل جدیدترین آهنگ شرین گلچین محلی از زبان شرین سید میرزا بامیانی بشنوید
علی حبیب زاده  کنیز احمد  هوباد گنو  بندری شاد

علی حبیب زاده کنیز احمد هوباد گنو بندری شاد

 علی حبیب زاده کنیز احمد هوباد گنو بندری شاد
مدة الفيديو: 5:45

علی حبیب زاده کنیز احمد هوباد گنو بندری شاد علی حبیب زاده کنیز احمد هوباد گنو بندری شاد علی حبیب زاده کنیز احمد هوباد گنو بندری شاد

علی حبیب زاده کنیز احمد هوباد گنو بندری شاد

علی حبیب زاده کنیز احمد هوباد گنو بندری شاد
علی حبیب زاده کنیز احمد هوباد گنو بندری شاد
الأكثر شهرة